Kid's hand planting a tree for the environment

Hållbarhet.

våra fabrikersupply chainSäkerhetcertifieringarvåra förpackningarmiljöprojekt

Det ska kännas rätt i magen

Vi har en mening som vägleder oss i allt vi gör: det måste kännas rätt i magen. Om det inte känns rätt i magen så är det något som vi behöver göra om - till dess att det känns bra. Därför fokuserar vi mycket på miljö och att skapa tåliga produkter som vi vill ska hålla i generationer. På denna sida kan du läsa mer kring vad vi gör för att både vi och ni ska få en så bra magkänsla som möjligt.

Kid's Concept head office in Borås Sweden

12 snabbfakta om hur vi jobbar - stort som smått

 1. Producerar våra produkter i trä istället för plast.

 2. Källsorterar allt avfall på både kontor och lager.

 3. Investerar i en bra fotograf så att vi kan ta många och tydliga produktbilder. Detta gör att du bättre kan se vad du köper, vilket i sin tur minskar risken för returer.

 4. Skänker pengar till miljöprojekt för att minska vår klimatpåverkan.

 5. Låter vår personal jobba hemifrån vissa dagar i veckan för att minska resandet.

 6. Har en controller som besöker fabrikerna för att se till så att kvalitetsnivån uppfylls. Detta minskar risken för att vi får felaktiga produkter som behöver göras om.

 7. Har digitala möten med våra fabriker för att gå igenom prover i stället för att resa dit.

 8. Minskar mängden plast i våra förpackningar där det går.

 9. Packa så smart vi kan för att frakta så lite luft som möjligt.

 10. Tipsar om hur du tar hand våra träprodukter eller laga dem för att de ska leva länge.

 11. Vi har elbilsladdstolpar vid kontoret.

 12. Bygger kontinuerligt upp vårt reservdelslager så att kunder och återförsäljare kan byta ut delar i stället för att slänga produkten.