Säkerhet.

Hur försäkrar vi oss om att leksaken är säker?

Innan vi säljer en leksak ser vi till att den uppfyller alla säkerhetskrav inom Sverige och Europa. Utöver att banka, dra och rycka i produkten själva så låter vi ett oberoende laboratorium testa alla nya leksaker. De teststandarder som är vanligast och som omfattar i stort sett alla leksaker är:

EN 71-1: Mekanisk och fysikalisk säkerhet. Med hjälp av den här standarden säkerställer man leksakens fysiska säkerhet, till exempel att inga smådelar kan lossna från leksaken och utgöra en kvävningsrisk. 

EN 71-2: Leksakers brännbarhet. Med den här standarden testas till exempel antändlighet och brinnhastighet.  

EN 71-3: Migrering av vissa grundämnen. Här säkerställer man att inga skadliga kemikalier kan komma i kontakt med barnet vid lek, inte ens om barnet suger eller biter på leksaken.

EN 71-9: Organiska kemikalier. Med hjälp av den här standarden säkerställs att leksaken inte innehåller några skadliga kemikalier som till exempel Formaldehyd eller flamskyddsmedel.

När leksaken har testats i laboratoriet och fått godkänt på alla punkter, får den CE-märkas. Så när du ser en CE-märkt leksak här hos oss så vet du att den uppfyller alla krav ovan.

hållbarhetvåra fabrikersupply chaincertifieringarvåra förpackningarmiljöprojekt