Ansvar i vår leverantörskedja.

På Kid’s Concept är vi stolta över våra partners i leverantörskedjan, som i sin tur är stolta över sitt hantverk och sitt högkvalitativa arbete. Vi har gemensamma värderingar och ofta många års samarbete bakom oss. 

Visste du?

Det ingår i vårt hållbarhetsarbete att förbättra de sociala förhållandena och minimera miljöpåverkan i vår leverantörskedja. Vi vill säkerställa respekt för mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor och miljöskydd. Kid’s Concept har många års erfarenhet av leverantörer över hela världen och vi vet att det krävs systematiskt och hårt arbete för att hålla en hög standard. Vi försöker leva upp till våra åtaganden genom att:

 

  • Ha ett fåtal leverantörer med långsiktiga relationer

  • Vara väldigt närvarande i fabrikerna

  • Kräva detaljerad information om sociala och miljömässiga förhållanden

  • Genomföra systematiska Due Diligence-kontroller i hela vår leverantörskedja

  • Samarbeta med våra leverantörer för att åstadkomma förbättringar

Våra leverantörer finns i Kina, Indien, Sverige och Östeuropa.  Vi har arbetat länge med de flesta av våra leverantörer – vissa ända sedan starten 2007. Vi har alltid prioriterat att lära känna våra leverantörer på ett personligt plan. Det kan vi göra tack vare vårt lokala kvalitetsledningsteam i Hongkong. De besöker fabrikerna och samarbetar med dem för att se till att våra höga kvalitetskrav och vårt fokus på goda sociala och miljömässiga förhållanden upprätthålls.

Vi använder en leverantörsguide som definierar alla krav en fabrik måste uppfylla för att kunna leverera till Kid's Concept. Den definierar våra principer vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt krav på kemikaliehantering och miljöstyrning. 97 procent av våra leverantörer har skrivit under vår leverantörsguide. 

I våras tog vi fram riktlinjer för Due Diligence-kontroller i vår leverantörskedja i enlighet med OECD:s vägledning för ansvarsfullt företagande. Vi gjorde en detaljerad social och miljömässig riskanalys baserat på tillverkningsland, tillverkad produkt (till exempel en leksak av bomull eller möbel av trä) och produktionssteg för hela vår leverantörskedja. Sedan gjorde vi en kartläggning av våra befintliga kontroller och utvärderingar av leverantörer i förhållande till de identifierad riskerna. Detta resulterade i en lista med prioriterade förbättringsåtgärder som vi ska fokusera på under kommande år. 

 

Enligt våra Due Diligence-riktlinjer måste alla leverantörer som klassificeras som riskleverantörer ha en giltig social revision genomförd av en extern revisor som bedömer om leverantören lever upp till våra principer om mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. 2021 hade 93 procent av våra leverantörer en giltig och godkänd revision från Amfori BSCI. Amfori är en ledande global affärsorganisation för öppen och hållbar handel. Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) erbjuder oberoende revisioner som kontrollerar efterlevnaden av alla principer i vår leverantörsguide. 

Due Diligence riktlinjer.

Med hänsyn till miljöskydd uppfyller allt vår trä kraven i EU:s timmerförordning, som förhindrar handel av illegalt avverkat timmer. 42 procent av vårt trä är FSC-certifierat, vilket dokumenterar att det kommer från hållbart brukade skogar med bra sociala förhållanden. 

 

BSCI verifierar också att våra leverantörer uppfyller alla lagstadgade miljöskyddskrav. Genom vårt Due Diligence-arbete har vi emellertid kommit fram till att vi vill gå ännu längre. Under de kommande åren ska vi utöka samarbetet med våra leverantörer för att minska deras miljöpåverkan med fokus på fossila bränslen, koldioxidutsläpp och vattenförbrukning.

hållbarhetvåra fabrikerSäkerhetcertifieringarvåra förpackningarmiljöprojekt