Picture of the peatland from the Project Restore in Borås Sweden

MILJÖPROJEKT

Project Restore.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor på flera olika plan och Project Restore är ett initiativ där vi medverkar. Projektets syfte är att binda koldioxid över tid via kollagring och återvätning. Projektets två primära delar är att odla rörflen som lagrar kol samt återväta utdikad torvmark för att minska de totala utsläppen av koldioxid.

A closeup on branch in the Project Restore in Sweden

Visste du att...

Utdikad torvmark har nästan lika stor negativ miljöpåverkan som vägtrafiken har i Sverige mätt i koldioxidutsläpp.

Genom projektet Restore restaureras dikade, obrukade torvmarker via återvätning vilket minskar markens utsläpp av koldioxid. I och med att marken återväts ökar också dess biologiska mångfald kraftigt.

Projektet innefattar även att skapa långsiktiga kollager. Det görs via odling av rörflen, en snabbväxande flerårig grässort som binder koldioxid. Idén är att ta hand om skörden i ett långsiktigt kretslopp som drygar ut processen tills koldioxiden släpps ut igen

Läs mer om hållbarhet
hållbarhetvåra fabrikersupply chainSäkerhetcertifieringarvåra förpackningar