A 4-year-old standing by the door with her security blanket that looks like a mouse

Barnets utveckling 4-5 år

I den här åldern har barn ofta mycket fantasi. De leker mycket fantasilekar om hjältar och figurer ur filmer eller böcker. De pratar mycket och ställer många frågor. 4-åringa kan ställa ganska invecklade frågor. De frågar ofta varför och säger ”tänk om”. Barnets tänkande och språk blir alltmer lik de vuxnas.

A 4-year-old practising her development skills by playing with a wooden toy vacuum cleaner.

Leksaker till 4-åringen

Kompisar blir allt viktigare och man börjar att leka mer tillsammans. Barnet blir bättre på att planera och genomföra lekarna och klarar sig bättre utan vuxnas närvaro i leken. Det är viktigt att alla följer lekens regler. Barnet har nu lättare att förstå hur andra tänker och gör att de blir bättre på att samarbeta. Barn i denna ålder gillar ofta att bestämma och göra upp planer, t.ex. bygga en bana, måla något tillsammans eller bestämma vilka roller alla ska ha i leken.

De får bättre balans och blir alltmer säkra i sina rörelser och tycker om att klättra i klätterställningar eller träd och gå balansgång. De springer och hoppar högt och långt och lär sig att göra kullerbyttor. När barnet sparkar eller kastar boll så tränas koordinationen mellan öga och hand/fot. Många barn kan använda kniv och gaffel. Många gillar att pyssla, forma, pärla och rita. De ritar för att det är kul men också för att bearbeta händelser. Det kan dock fortfarande vara svårt att sitta stilla en längre stund.

Det kan vara roligt att sjunga, rabbla rim och ramsor samt att dansa, klä ut sig och spela teater. De har ofta en god självkänsla och tror på sin egen förmåga. Dock kan det vara svårt att skilja på fantasi och verklighet och inbillade faror känns verkliga, t ex spöken och farliga djur. De börjar förstå innebörden av störst, längst, mer än och mindre än samt i vilken ordning saker kommer. De börjar kunna färger och blir intresserade av bokstäver och siffror. Barnet gillar att sortera och räkna, t ex hur många ska äta? Hur många knivar och gafflar behövs? Hur många potatisar behövs till middagen?

Se alla utvecklingsstegen


Skribent: Benita Hammarström
Specialistsjuksköterska inom hälso-
och sjukvård för barn och ungdomar.