A 3-year-old practising his development skills by laying on the floor driving a toy car

Barnets utveckling 3-4 år

I denna ålder är barnen fulla av funderingar. De lär sig många fler ord, pratar mycket och hittar på egna berättelser. De pratar ofta mycket tydligare och det blir lättare att förstå barnet. Barnet har fortfarande mycket magiskt tänkande, speciellt om det hamnar i nya situationer eller får för mycket information på en gång. De tror på att sagor finns på riktigt. Treåringar kan samtala på ett nytt sätt och de kan börja förstå regler. Enklare samband kan en treåring förstå och de kan börja lösa problem med logiskt tänkande. De är fortfarande i en period då de vill testa sin vilja och testa gränser, men ju närmare 4 år de kommer, desto mer stabila och jämnare i humöret blir de. De börjar bli intresserade av antal och att alla får lika många/lika mycket är viktigt.

A 3-year-old doing role play as a doctor. The young girl is sitting on the floor with a wooden toy doctors case,

leksaker till 3-åringen

Barnen tycker ofta om att leka med andra barn. De tränar sig på att komma överens om vad leken ska handla om och olika roller i den. Rollekar är vanliga där de utforskar olika känslor och egenskaper. Ofta vill de klä ut sig i utklädningskläder och leka doktor, ta hand om barn eller gå och handla. Men de kan också leka ensamma och vila sig från de andra.

Barnen rör sig mycket, springer och hoppar. Det är vanligt att det är ganska vilda lekar. De vill röra sig över allt större ytor. Många barn tycker om att sparka boll men de har svårt att fånga den med händerna. De försöker alltmer att klä av och klä på sig själva. Många barn cyklar på trehjuling eller provar på balanscykel.

Barnet utvecklar sin finmotorik och börjar rita cirklar, fyrkanter och kanske även huvudfotingar. Flera barn håller också bättre i pennan. De äter också bättre själv med sked. De lägger pussel med ca 6 bitar och räknar kanske två eller tre föremål. Pärlplattor är roligt eller att göra halsband a pärlor. Det är också roligt att hjälpa till hemma med att baka eller sortera tvätt.

Se alla utvecklingssteg


Skribent: Benita Hammarström
Specialistsjuksköterska inom hälso-
och sjukvård för barn och ungdomar.