A 2 years old kid pretends to fall on his two owl soft toys.

Barnets utveckling 2-3 år

Nu utvecklas barnet mycket i sin identitet som egen person. Barnets eget behov står oftast i centrum. I den här åldern kan och vill barnet göra mer saker själv; äta själv, klä sig själv, öppna och stänga dörrar. De är också mycket aktiva och kan springa, hoppa, gå i trappor, gå på tå och gå baklänges. Många börjar också att cykla på trehjuling och sparka boll. Man kan behöva göra upp planer för lek och utflykter så att barnet får utlopp för sin energi. Lek i skogen, hoppa över grenar oh klättra på stenar. Åk rutschkana, klättra på klätterställningar och gunga.

A 2-year-old practising his development skills by putting on his shoes while sitting on a green toy storage sofa.
Leksaker till 2-åringen

Nu utvecklas också fantasin. Barnet kan låtsas att saker är något helt annat. De leker låtsaslekar med dockor och djur. Leken får fler handlingar i rad och barnet kan leka att det matar, byter på och lägger dockan. De gillar att klä ut sig i gamla hattar, västar, kjolar, väskor och smycken. Andra barn blir också viktigare. Det är roligt att träffa andra och tar ofta själv initiativet till att prata och leka med andra. De fortsätter att härma de vuxna men även äldre barn och får lite lättare att vänta på sin tur. De har dock svårare för att koncentrera sig på en sak en längre stund och vill gärna snart prova på andra saker. Barnet lägger enklare pussel och gillar att sortera saker efter storlek eller färg. De blir roligt att måla med pennor, kritor och vatten- eller fingerfärg och de målar oftast cirklar och/eller streck. Lera kan också vara roligt.

Språket utvecklas mycket och barnet sätter oftast ihop kortare meningar på 2-6 ord. Att läsa för barnet är bra och ökar på barnets ordförråd. Även sång, rim och ramsor är bra för språkutvecklingen. Läs gärna för barnet varje kväll eller så ofta som möjligt. Lite text och stora bilder är passande böcker.

Se alla utvecklingssteg


Skribent: Benita Hammarström
Specialistsjuksköterska inom hälso-
och sjukvård för barn och ungdomar.